Ylva Berg

Vid svårigheter och motgångar i livet, kan samtal hela

Välkommen

Ylva Berg
auktoriserad socionom/ legitimerad psykoterapeut/handledare

Privatpraktiserande psykoterapeut i Västervik som tar emot för samtal/ psykoterapi/handledning

Jag är en auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut och handledare med psykodynamisk relationell inriktning som erbjuder psykoterapi och yrkesmässig handledning för kortare eller längre tid.