Ylva Berg

Vid svårigheter och motgångar i livet, kan samtal hela

Konsultation

Innebär ett fåtal samtal kring ett specifikt problem eller ärende t.ex. i det egna arbetet, för att hitta alternativa handlingsvägar och/eller öka förståelsen av de problem man ställts inför.