Ylva Berg

Vid svårigheter och motgångar i livet, kan samtal hela

Hur jag arbetar

Utbildning
Jag är legitimerad psykoterapeut med en grundutbildning som socionom. Min utbildning är psykoanalytisk/psykodynamisk med relationell inriktning. Det innebär att jag arbetar med relationen i centrum. Målsättningen med det psykoterapeutiska arbetet är att skapa möjligheter för nya sätt att formas inom dig som kan underlätta relationen såväl till dig själv som till andra.

I mitt arbete stödjer jag mig på teorier kring anknytning och affektteori. Jag har också utbildning inom KPT ( kognitiv psykoterapi) och EFT ( emotionell fokuserad terapi för par), systemteori och kunskaper i mindfulness (medveten närvaro).

Vilket jag kommer att använda mig av beror på de problem vi tillsammans kommer fram till att du vill arbeta med och vad som då lämpar sig bäst.

Samtalens längd och kostnad
De första 2-3 samtalen som oftast är orienterande, träffas vi för att se om det känns rätt för dig och för att jag skall kunna göra en preliminär bedömning om jag kan hjälpa till. Vi bestämmer där efter längd och inriktningen på samtalen tillsammans. Samtalslängden är vanligen 45 minuter för enskilda samtal och 90 minuter för parsamtal.

Kostnaden för privatpersoner är 800 kr för 45 minuter.

När det gäller samtal där företag, arbetsgivare, försäkringsbolag eller behandlingshem m.m. står för kostnaden sker betalning i regel genom överenskommelse efter kostnadsförslag, om inte annat avtalats.

Erfarenheter
Sedan hösten 2008 bedriver jag egen verksamhet som psykoterapeut med behandlande samtal. Tidigare finns en lång erfarenhet inom socialtjänsten med behandling och rehabilitering. Under de senaste nio åren har jag arbetat inom sjukvården som kurator med rehabilitering av stress- och smärtproblematik samt specifika kvinno- och handikapps frågor.