Ylva Berg

Vid svårigheter och motgångar i livet, kan samtal hela

Krisbearbetning

Vi utsätts alla för svåra händelser under livets gång. Det kan vara en närståendes bortgång, skilsmässa eller annan separation, arbetslöshet eller förlorad arbetsförmåga, situationer då vi behöver orientera oss på nytt i livet och som kan vara för svåra att klara av på egen hand.