Ylva Berg

Vid svårigheter och motgångar i livet, kan samtal hela

Psykoterapi

I det psykoterapeutiska samtalet arbetar vi tillsammans med tankar och känslor kring det som händer idag och det som hänt under din livshistoria. Här står relationerna i centrum, hur man tänker och känner kring dem. Detta för att öka förståelsen såväl för dig själv som för andra. Målet är att kunna möta livet och dess svårigheter på ett mindre problematiskt sätt i framtiden.