Ylva Berg

Vid svårigheter och motgångar i livet, kan samtal hela

Handledning

Handleder enskilda och grupper inom socialtjänst/ hälso-och sjukvårds området. Ger handledning för studerande inom psykoterapiutbildningen med psykodynamisk/relationell inriktning