Ylva Berg

Vid svårigheter och motgångar i livet, kan samtal hela

Utbildningsterapi

Jag tar emot för utbildningsterapi (egenterapi) både när det gäller den grundläggande psykoterapiutbildningen inom t.ex. psykologprogrammet och den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen.